Konvansiyonel Yangın Söndürme Santrali
Cross-zone algılama prensibine göre çalışan Konvansiyonel yangın söndürme santralleri, 4 algılama bölgesine ve bölgenin ihtiyacına göre programlanabilir bir söndürme başlatma çıkışına sahiptir. Konvansiyonel söndürme santrali mikroişlemci kontrolü ile yüksek performans ve diğer tüm söndürme projeleriyle kolaylıkla entegre edilebilir.
EN 12094-1, EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun
4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışı
Santral ön yüzünde bulunan LCD ekran ve LED göstergeler ile santral çalışma durumu detaylı bir şekilde izlenebilmesi
Algılama bölgelerinde iki cihazın ikaz vermesi durumunun algılanabilmesi ve bölge yangın LED’i ile gösterilmesi
 

Ayarlanabilir birinci seviye siren gecikmeleri

Algılama bölgelerine gecikme atanabilmesi

Ayarlanabilir gecikme ve söndürme süreleri

Kilitlemesiz bölge seçeneği

Söndürmenin başlamasına kadar geri sayım saati

Her bir algılama bölgesi için yangın ve hata LED' leri

Süpervize algılama bölge girişleri, söndürmeyi bekletme girişi, söndürmeyi iptal etme girişi, söndürmeyi başlatma girişi, düşük basınç girişi

Gerçek zaman saati

Süpervize söndürme çıkışı, ikinci seviye sireni, birinci seviye sirenleri, gaz boşaltıldı çıkışı

Söndürme modunun söndürme durum anahtarı girişiyle uzaktan değiştirilebilmesi

Yangın ve hata rölesi

Yangın ve hata için kuru kontak sinyal çıkışı

Çıkışlar için enerjili/kuru kontak çalışma seçeneği

Mekanik sistemlerle entegrasyon için elverişli yapı

Bilgisayar yazılımı ile Cross-zone çalışmayı aktif/pasif seçebilme özelliği

1000 olaya kadar olay kayıtlarının hafızada tutulması

Olay kayıtlarının bilgisayar yazılımı ile görüntülenebilir olması

Hafızada tutulan olay kayıtlarının RS-232 portu üzerinden çıktı olarak (bilgisayar, printer ile) alınması

Söndürmenin otomatik ve manuel veya sadece manuel olarak iki tip çalışma yapısı

Algılama bölgelerinin devre dışı bırakılabilmesi, test edilebilmesi, 1. ve 2. seviye röle çıkışı, söndürme çıkışı ve söndürmeyi iptal etme butonunun devre dışı bırakılabilmesi

Santrale ait giriş ve çıkışların, özel bir bilgisayar programı ile programlanabilmesi. Girişler için gaz aktif, uzak alarm, uzak reset gibi birçok özelliğin atanabilmesi